Försäkringar

Det är viktigt att ha någon form av reseförsäkring när man reser. Idag finns det reseförsäkring i en del hemförsäkringar och i en del kort när man betalar resan med det. Men det är mycket viktigt att ni kontrollerar så ni har en god reseförsäkring. Om den behöver kompletteras erbjuder vi reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier.

Avbeställningsförsäkring
Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk. Försäkringen kostar 6% av resans pris.

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

• Om du eller någon annan i ressällskapet som har Goudas Avbeställningsförsäkring drabbas av akut sjukdom eller olycksfall (uppvisande av läkarintyg krävs)
• Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall
• Försäkringen ersätter om du skulle insjukna i covid-19 innan avresa
• Oväntad uppsägning på din tillsvidareanställning

Reseförsäkring (heltäckande)
Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkring gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan.
Kontakta oss för pris och mer information.

Försäkringsgivare
Gouda Reseförsäkring
Box 3031
103 61 STOCKHOLM

Kundtjänst: 08-615 28 00, mån – fre kl.10 – 15
E-post: info@gouda-rf.se
Hemsida: www.gouda-rf.se

Goudas Alarmcentral (24-timmars assistans)
Telefon: + 45 33 15 60 60
Telefax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda-rf.se

Vi vill också rekommendera UD:s app Resklar som kan laddas ner i telefonen. Där finns mycket praktisk information samlad på ett och samma ställe.