Pilgrimsresa till Assisi

Pilgrimsresa till Assisi
I Den Helige Franciskus fotspår
Reseledare Ingrid och Erik Holmlund
Kaplan: Erik Holmlund

Assisi är en stad präglad av Den Helige Franciskus, fastän han levde där för drygt 800 år sedan. 
Under resan kommer vi att få lära känna Franciskus och besöka platser som förknippas med honom. En bön han dagligen bad var: Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den. Syftet med resan är just detta att bli berörd av vad Gud vill göra med oss. 
Vi firar mässor och har andakter. Du bor bekvämt och reseledare kommer att göra allt för att du ska få ut maxi­malt av resan.

Program

Dag 1.
Avresa från Stockholm med flyg och från flygplatsen åker vi med buss till Assisi. Vi kommer att installera oss på boendet och sedan ta en stadsvandring för att få en för­sta orientering av Assisi. Före middagen har vi en samling kring Franciskus.
Middag på boendet. Dagen avslutas med aftonbön.

Dag 2.
Efter frukost och morgonbön ges en information om Franciskus liv och tankevärld. Innan vi vandrar till Franciskus hem Chiesa Nuova och S:a Clara. Lunch får man ordna på egen hand. Därefter vandrar vi till San Damiano, en plats där Franciskus upplevde sin kallelse vid ”San Damiano-korset”. Det var ett kors den helige Franciskus såg när han hörde Jesu röst säga ”bygg upp min kyrka”. Före middagen kan man få en bibelfördjupning kring dagens tema.
Dagen avslutas med en summering av dagen, samt aftonbön med mässa.

Dag 3.
Denna dag kommer att präg­las av inre samling. Efter frukost och morgonbön åker vi med taxi till Carcere, grottorna bland bergen, där Franciskus brukade dra sig undan för bön. Vi firar mässa där. Vi äter lunch som var och en har tagit med sig. Vandring tillbaka till hotellet ca 4 km eller taxi för de som så önskar som betalas av var och en. På efter­middagen besöker vi domkyrkan San Rufino, där Franciskus döptes samt till Maria Maggiore som var biskopens residens. Före middagen kan man få en bibelfördjupning kring dagens tema.
Dagen avslutas med en summering av dagen, samt aftonbön.

Dag 4.
Dagens tema kommer att vara ”Genom liv och död”. Efter frukost och morgonbön ges en information om Franciskus liv och tankevärld innan vi tar en buss till Basilika S Maria Degli Angeli, som ligger invid järnvägsstationen. Där hade Francis­kus sitt centrum för sin munkorden. Vi äter lunch på egen hand innan vi reser åter till Assisi bakom murar­na. På eftermiddagen vandrar vi till Basilikan S Francesco. Före midda­gen kan man få en bibelfördjupning kring dagens tema.
Dagen avslutas med en summering och utvärdering av dagarna, samt afton­bön med mässa.

Dag 5.
Tidig hemfärd med transfer från Assisi.