Resor och Covid-19

Nu reser vi!

Det är en glädje för oss att kunna välkomna till resor nu när de flesta länder lyft på regler och restriktioner.
Vi har anordnat flera resor till Israel och andra resmål under året. De resenärer som har kommit hem från resor nu i början av året har upplevt att det har fungerat bra och är tacksamma över att ha kommit iväg.

Resor och omvärldssituationen

Omvärldssituationen är inte lätt. Vi lutar oss mot Utrikesdepartementets och de lokala myndigheternas bedömningar. Skulle dessa myndigheter anse att det är riskabelt att resa så inför de avrådan för resor. I så fall så följer vi givetvis deras rekommendationer och ställer in och återbetalar berörda resor. Men så länge de bedömer att det är möjligt att genomföra resorna så ser vi ingen anledning att göra någon annan bedömning.

Resor och pandemin

De olika länderna bestämmer själva över de villkor som gäller för inresa. Dessa villkor kan ändras beroende på utvecklingen av bland annat pandemin. För aktuella uppgifter hänvisar vi till UD:s sida www.swedenabroad.se eller till appen ”UD Resklar”.

Israel har öppnat för turister och har god koll på läget. Från den 1 juni 2022 har de flesta inresebestämmelser och lokala restriktioner lyfts. Det är fortsättningsvis bra att se över sitt försäkringsskydd, Israel ställer vidare krav på att resenärer ska kunna visa upp att de har en hälso- och sjukvårdsförsäkring som täcker sjukvårdskostnader för Covid-19. En hälsodeklaration skickas in digitalt inför resan.

Om det behövs tester eller intyg inför eller under en resa blir det en kostnad som tillkommer för resenären. När det behövs test inför utresa ombesörjer varje resenär det själv hos en lokal utförare. Information finns t.ex. på www.ehalsomyndigheten.se. I de fall tester behöver tas utomlands hjälper våra kontakter till så att det blir så smidigt som möjligt.

Försäkring

Det är viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss, vi erbjuder försäkringar via Gouda. Kolla med din reseförsäkring / hemförsäkring att den även täcker sjukvård och extra kostnader relaterade till Corona. Det är lite olika mellan försäkringsbolagen hur de har utformat sina villkor. Kontakta oss angående försäkring via Gouda.

Tänk på att det är två försäkringar som behövs: 1/ Avbeställningsförsäkring som gäller vid t.ex. sjukdom innan avresa som omöjliggör resan. 2/ Reseförsäkring som täcker kostnader som kan uppkomma i utlandet under resans lopp.

Efter pandemin

Besöksnäringen har under en tid tampats med stor brist på kvalificerad personal, en situation som är den samma på många håll i Europa och andra länder. Detta kan ge som följd att servicenivån hos bland annat researrangörer, hotell och restauranger många gånger inte är den samma som den var innan pandemin. Målet är att nå tillbaka dit, men det tar tid innan nyanställda är upplärda och det kan vara svårt att rekrytera. Vi vet att förväntningar är höga nu när vi äntligen kan resa igen och vi, tillsammans med våra samarbetspartners, arbetar intensivt för att på bästa möjliga sätt tillmötesgå dessa. Vi har märkt av en del förändringar i exempelvis priser, flygscheman och svarstider.

Med det sagt har vi från våra resenärer som har rest under året haft en stor belåtenhet och många har valt att återkoppla till oss kring deras äventyr.
I samarbete med Tranås Resebyrå arbetar vi intensivt med att förstärka personalstyrkan och vi har redan nya tillskott några med erfarenhet i branschen som kommer hjälpa till.