Särskilda villkor Finland

Villkor från Finland

För resor från Finland gäller följande:

Förskottsbetalningen erläggs vid mottagandet av bekräftelsen. Av tekniska orsaker är priset i svenska kronor på bekräftelsen, dock är det priserna i euro enligt resans program som gäller. Betalning sker i euro till King Tours. Kontonumret finns på bekräftelsen. Slutbetalning 30 dagar före avresan.

På grund av paketresor med flyg och deras specialkaraktär tillämpar King Tours Ab avvikande villkor från de allmänna paketresevillkoren. 

Avbeställningsvillkor vid oväntad sjukdom eller annan allvarlig händelse.

Om resenären drabbas av en oväntad och allvarlig händelse och han enligt paketreselagen (i Finland: Paketreselagen 15§ 3 mom. och allmänna paketresevillkoren punkt 5.1 a.b.) har rätt att avboka resan, har researrangören, King Tours AB, rätt att uppbära en skälig ersättning för nödvändiga åtgärder förorsakade av avbokningen, såsom på förhand betalda tjänster, för vilka King Tours AB ej har rätt att få pengar tillbaka (t.ex. flygbiljetter, inkvarterings- och agenttjänster). 
King Tours AB har dock ej rätt till ersättning för t.ex. förlorad inkomst. 
King Tours AB debiterar i dessa fall även expeditionsavgiften 50 Euro. 
I övrigt tillämpas Allmänna Resevillkor och King Tours Särskilda Resevillkor.

I resans pris ingår inte avbeställningsskydd. Resenären står själv för avbeställningsförsäkring och semesterförsäkring. 

Om resenären inte önskar skydda sig med att betala avbeställningsförsäkringen, uppmanar vi resenären att redan i samband med bokningen teckna en reseförsäkring där avbeställningsskydd ingår i fall av egen, nära anhörigs eller reskamrats (vars namn bör uppges i försäkringen) oväntade sjukdom eller dödsfall. Olika försäkringar kan omfatta olika saker, så vi uppmanar resenären att kontrollera att avbokningsskyddet som ingår i försäkringen är tillräckligt, speciellt om det gäller årsförsäkringar eller försäkringar kopplade till kreditkort. I vissa fall är ersättningsskyldigheten hos försäkringsbolag begränsad, vilket kan betyda ökat eget ansvar.

Även om resenären har köpt avbeställningsförsäkringen, behövs en vanlig reseförsäkring som täcker kostnader för sjukdomsfall som kan inträffa under resan.