Hillsong goes Israel

Resa till Israel med Hillsong Internship och Bibelskola Väst

Denna resa är framflyttad till 2021, nytt datum kommer inom kort. Detta är en resa till Det Heliga Landet med bibelundervisning, lovsång, gudstjänster och bön. Bibellärare Hans Weichbrodt och Rektor Niklas Ås leder resan...Läs mer