Hillsong goes Israel

Resa till Israel med Hillsong Internship och Bibelskola Väst

Denna resa är framflyttad till 2022, 12-20 maj. Detta är en resa till Det Heliga Landet med bibelundervisning, lovsång, gudstjänster och bön. Bibellärare Hans Weichbrodt och Rektor Niklas Ås leder resan...Läs mer