Hillsong

Resa till Israel med Hillsong Internship och Bibelskola Väst

Denna resa kommer att gå 11-20 maj 2022. - Detta är en resa till Det Heliga Landet med bibelundervisning, lovsång, gudstjänster och bön. Bibellärare Hans Weichbrodt och Rektor Niklas Ås leder resan.Läs mer