Skip to main content

Särskilda villkor

Anmälan och betalning
Anmälningsavgiften är 1000-2000 SEK/person för resor upp till 15000 SEK och 2000-3000 SEK/person för resor över 15000 SEK. Anmälningsavgiften erläggs 7 dagar efter beställning.
Slutlikvid ska vara King Tours tillhanda, utan uppmaning, senast 45 dagar innan avresa. Vid bokning senare än 45 dagar innan avresa betalas resans hela beloppet till King Tours.
Kostnader för extra arrangemang, utöver vad som betalas enligt ovan, faktureras. Beställaren ska efter hemkomst erlägga kostnaden inom 10 dagar från fakturadatum.

Avbeställning och ändring
Avbeställning görs till info@kingtours.se eller tel  0140 37 50 95.

Avbeställningskostnad
Resenären har rätt att avbeställa resa enligt följande regler och kostnader:
Resor med flyg:
Mer än 45 dagar före avresa: – Anmälningsavgiften
45–21 dagar före avresa: – 50% av resans pris
20 dagar eller mindre före avresa: – Hela resans pris
Om flygbiljetter är låsta kan inga ändringar göras. Vid eventuell avbokning är flygbiljetten ej återbetalningsbar.
Övriga resor:
Mer än 30 dagar före avresa: – Anmälningsavgiften
30–9 dagar före avresa: – 50% av resans pris
8 dagar eller mindre före avresa: – Hela resans pris

För enskilda grupper och specifika resor tillämpas särskilda villkor som framgår vid bokningstillfället och på bokningsbekräftelsen.

Vissa arrangemang, t.ex. jul- och nyårsresor, samt utskrivna flygbiljetter har högre avbeställningskostnader. Dessutom tillkommer eventuella expeditionsavgifter.

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnader genom en s.k. avbeställningsförsäkring. King Tours förmedlar Goudas avbeställningsförsäkring åt gäster från Sverige.

Inställande av resa.
Resan kan inställas vid för få anmälningar eller p.g.a. hinder som uppkommit utanför King Tours kontroll.

Pris/flygprisgaranti
Prisgaranti tillämpas ej av King Tours. Valutan kan ändras vilket kan påverka priserna. Flygpriser och flygskatter kan ändras. Om flygandelen betalas i samband med bokningen, garanteras det då gällande flygpriset. Om flygbiljetterna är utskrivna kan inga ändringar göras. Vid eventuell avbokning är flygbiljetten inte återbetalningsbar oavsett tidpunkt.

Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären tillkommer en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören åsamkas, dock lägst 400 SEK.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Resenärens namn
Det är viktigt att resenärens namn överrensstämmer med namnet i passet och är korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av stavning. De som tillåter tar ut en ersättning för detta. Det är resenärens ansvar att i samband med bokning uppge korrekt stavning.

Tidtabell
Såvida inget annat angivits är flygtiderna preliminära vid bokningstillfället. De definitiva flygtiderna meddelas senast 14 dagar innan avresa. King Tours kan ej ansvara för eventuella tidtabellsförändringar eller förseningar. Även under resans gång kan avgångstider ändras. Tag därför alltid för vana att kontrollera med flygbolaget eller King Tours representant. Vi ansvarar ej för missat flyg på grund av ändrade tidtabeller.

Bagage
På de flesta internationella flygresor gäller 20 kg frivikt. För det mesta anges frivikten på biljetten. Endast en resväska och ett handbagage bör medtagas. King Tours ansvarar inte för bagaget under resan, och inte heller för stöldbegärlig egendom såsom kontanter, smycken, kameror, mobiltelefoner och datorer.

Reklamationer
Eventuella brister ska framföras på plats, till färdledning, hotell, agent eller liknande. Krav på prisavdrag ska framställas skriftligt till King Tours inom 2 veckor efter hemkomst. 

Tilläggsarrangemang
När så anges i broschyren, eller med speciell beställning, kan extra prestation i form av särskild inkvartering, utflykter, måltider, kvällsevenemang etc. erhållas mot tillägg. Vid avbeställning av tilläggsarrangemangen gäller, om inte annat anges, villkoren i konsumentverkets allmänna resevillkor punkt 3. Om dessa extra prestationer inte kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg.

Inkvartering
På rundresa kan ofta del i dubbelrum ordnas. Men i de fall rumspartner ej kan erbjudas måste enkelrumstillägg betalas.

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer
Om resenären uteblir från angivna transporter eller annorledes underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan gottgörelse inte påräknas.

Pass och visum
Kontrollera att du har giltigt pass. Passet ska i de flesta fall vara giltigt sex månader efter hemkomst och får inte vara skadat.

Reseförsäkring
Som resenär är det viktigt att ha en reseförsäkring och vissa hemförsäkringar och betalkort inkluderar en sådan. För de som saknar eller behöver komplettera sin reseförskring kan King Tours hjälpa till. King Tours förmedlar Goudas reseförsäkring och för mer information och villkor kontakta oss. Gäller resenärer från Sverige.

Förbehåll om ändringar
King Tours förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i kataloger/broschyrer. King Tours förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid ändring gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. Om utlovad reseledare på grund av starka skäl inte kan medverka ersätts denna med sakkunnig ersättare.

City taxes
I våra europeiska storstäder betalas ofta en city tax direkt i recpetionen på hotellet. Beloppet varierar mellan 2-5 euro och betalas av resenären till hotellet.

Vid köp av paketresa gäller resegarantilagen.
Allmänna villkor för paketresor

Teknisk Arrangör: King Tours,  Tel: 0140 37 50 95,  E-post: info@kingtours.se

Fritextsökning
Resekalender
21/10Grekland med Bibeln i handfrån 22 250:-
21/10Grekland med Bibeln i handfrån 22 250:-
Kontakta oss
Adress:
King Tours
Vasagatan 27
573 31 Tranås
Vi är en del av Tranås Resebyrå AB
  • Exodus Resor
  • Anderson's African Adventures
  • Tour Africa
  • Klosterresor
  • Tranås Resebyrå